Welkom bij Logopedisch Centrum Haarlem

Logopedisch Centrum Haarlem (voorheen logopediepraktijk M. P. de Boer- Groen) is al sinds 1991 een begrip in Haarlem. Wij richten ons op logopedische begeleiding van kinderen en hun ouders,  jongeren en volwassenen.

Onze praktijk is gespecialiseerd in:

  • Stotteren bij kinderen en volwassenen
  • Therapie bij niet aangeboren hersenletsel o.a. afasie, dysartrie, slikproblemen, en de ziekte van Parkinson
  • Jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken en de Hanenoudercursus®
  • Oro MyofunctioneleTherapie (OMFT) o.a. bij open mondgedrag, afwijkend slikken, slissen en duimen
  • Taalontwikkelingsproblemen in combinatie met NT2 problematiek
  • Dyslexie
  • Articulatiestoornissenonder andere behandeling met behulp van PROMPT of Hodson en Paden.