UPDATE 1 juni 2022

Geachte heer, mevrouw,

De aanmeld-stop wordt verlengd tot 17 juli 2022. Vanaf 18 juli 2022 (start zomervakantie) kunnen patiënten zich weer aanmelden bij onze praktijk.

Per 1 juni 2022 kunt u zich aanmelden voor stemklachten, neurologische slikstoornissen en preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij kinderen van 0-2 jaar). Uw aanmelding kunt u mailen naar info@haarlemlogopedie.nl

Toelichting:

Wachten voor een behandeling is heel vervelend. Zeker als u zich zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind of zorgen maakt om uzelf of uw naaste.

Helaas zijn er voor logopedie lange wachtlijsten in de regio. Dat komt door een tekort aan logopedisten en onvervulbare vacatures.

U wilt zich bij ons aanmelden voor een behandeling logopedie. Uiteraard zijn wij u graag van dienst. Wij hebben helaas moeten vaststellen dat onze wachtlijst te lang is geworden, waardoor wij patiënten niet binnen een redelijke termijn kunnen plaatsen. Daarom geldt tot 17 juli 2022 een aanmeld-stop voor nieuwe patiënten.

Aanmelden is vanaf 18 juli 2022 weer mogelijk. Ons team is in mei 2022 uitgebreid met een extra logopedist en is de wachtlijst, en daarmee de wachttijd, aan het afnemen.

U kunt natuurlijk bij andere praktijken informeren of daar eerder ruimte is om een behandeling te starten. Helaas hebben vrijwel alle logopedisten in de regio en daarbuiten te maken met wachtlijsten voor cliënten. Alle collega’s hadden het graag anders gezien.

U kunt ons helpen door een signaal aan uw zorgverzekeraar af te geven dat het probleem bestaat.

Als u echter graag bij ons wilt komen voor behandeling, moet u nog even geduld hebben. We zien elkaar dan op een later moment.

Indien er sprake is van een zeer dringend probleem (stemproblemen, neurologische slikproblemen, eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen 0-2 jaar) kunt u bellen naar 023-5260628 of per mail info@haarlemlogopedie.nl contact opnemen. Houdt u er rekening mee dat u bij telefonisch contact duidelijk de voicemail moet inspreken (naam, klacht, telefoonnummer) en dat u op een later tijdstip zal worden teruggebeld.

Met vriendelijke groet,

Team Logopedisch Centrum Haarlem

Stel hier uw vraag voor de collega's.
reCAPTCHA is required.