Hanenoudercursus®

De Hanenoudercursus® wordt op verschillende momenten in het jaar gegeven. Vraag onze logopedisten naar de exacte data.

Logopedie in een notendop 

Deze cursus wordt gegeven aan leerkrachten en/of intern begeleiders van de groepen 1 en 2 op regulier basisonderwijs. Middels videomateriaal en casussen worden de normale en afwijkende spraak- en taalontwikkeling besproken.