Hanen®oudercursus  

Help! Mijn kind praat nog niet!

Heb je het idee dat leeftijdsgenoten al veel meer en beter praten dan jouw kind?
Misschien zijn jullie dan geschikt voor de Hanen®oudercursus Praten doe je met z’n tweeën.

Wat houdt de Hanen®oudercursus in

Deze cursus wordt door drie Hanen® gecertificeerde logopedisten gegeven aan ouders van jonge kinderen met spraak-taalontwikkelingsproblemen. Ouders van kinderen met een taalontwikkelingsniveau van 0 tot 4 jaar kunnen er aan mee doen.

Door middel van een kennismakingsbijeenkomst (met eventueel onderzoek en een video-opname), 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele huisbezoeken leren ouders hoe dagelijkse situaties gebruikt kunnen worden om de communicatieve ontwikkeling en de taalverwerving van hun kind te stimuleren. Aanbevolen wordt dat beide ouders bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. Het is in ieder geval van belang dat één van de ouders bij alle bijeenkomsten aanwezig is.

In de Hanen®oudercursus komt onder andere het volgende aan bod:

  • volgen van kinderen
  • aanmoedigen van kinderen om te communiceren
  • voeren van eenvoudige gesprekjes met kinderen
  • taal toevoegen in dagelijkse handelingen

Waar en wanneer begint de Hanen®oudercursus

De Hanen®oudercursus start wanneer er minimaal 6 gezinnen aangemeld zijn. De 8 groepsbijeenkomsten worden online gegeven en duren 2 uur. De 3 individuele bezoeken vinden thuis plaats en hier wordt een afspraak voor gemaakt. Hier worden filmopnames gemaakt van de interactie tussen ouder en kind. Deze opnames worden direct nabesproken tijdens de individuele bijeenkomst. Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek en eventueel onderzoek plaats.

Wat zijn de kosten van de Hanen®oudercursus

De kosten van de Hanen®oudercursus worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar, wanneer de praktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekering. U dient vooraf aan de Hanen®oudercursus een specifieke verwijsbrief bij uw huisarts te halen.

HanenWat moet er worden aangeschaft voor de Hanen®oudercursus

Tijdens de Hanen®oudercursus wordt er intensief gebruik gemaakt van het boek:

Praten doe je met z’n tweeën
Van Jan Pepper en Elaine Wietzman
(ISBN 978 90 6665 970 4)

Bent u geïnteresseerd in de Hanen®oudercursus Praten doe je met z’n tweeën of heeft u vragen?
Neem dan contact op met:

Mary de Boer – Groen, logopedist en Hanen®therapeut

Yara de Jonge, logopedist en Hanen®therapeut

Michelle Blokker, logopedist en Hanen®therapeut

Telefoon: 023-5260628