Kwaliteit

Na driemaal de kwaliteitstoets succesvol te hebben doorlopen (2015, 2017 en 2019) heeft de praktijk besloten om te starten met de kwaliteitscyclus. Tijdens deze cyclus worden jaarlijkse gesprekken met de auditor gevoerd, gericht op kwaliteitsverbetering, Uit deze gesprekken komen aanbevelingen voort, zodat we blijvend werken aan verbetering van de kwaliteit van onze werkzaamheden.   

Iedere logopedist binnen onze praktijk staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat onze kennis up-to-date wordt gehouden. Ons werk wordt uitgevoerd volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in ons vakgebied. Na- en bijscholingscursussen worden regelmatig gevolgd. Wij participeren in verschillende regionale en landelijke kwaliteitskringen,  intervisie- en werkgroepen.

Binnen de praktijk vindt regelmatig intercollegiaal overleg plaats.

Daarnaast zijn wij lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie).

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet. Dat wil zeggen dat we gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Door middel van intervisiebijeenkomsten en bijscholing houden wij onze kennis op peil.  Nadere informatie kunt u vinden op: www.parkinsonzorgzoeker.nl

 

 

nvlf

 

Wij zijn lid van beroepsvereniging NVLF. Website: www.nvlf.nl

 

nvst

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor stottertherapie.
Website: www.nedverstottertherapie.nl

 

kwaliteitsregister

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

 

De logopedisten nemen deel aan verschillende kwaliteitskringen:

1. Kwaliteitskring Kennemerland, een kwaliteitskring voor logopedisten uit de omgeving van Haarlem e.o.

2. STAQ, een kwaliteitskring voor logopedisten die werken met cliënten met verworven neurologische stoornissen.

3. LEF-Kids, een optimale samenwerking tussen gespecialiseerde therapeuten waarbij het kind en ouder altijd centraal staan.

4. EFS (European Fluency Specialists), spraak- en taaltherapeuten die gespecialiseerd zijn in het beoordelen, evalueren en behandelen van vloeiendheidsstoornissen. 

5. Stotterintervisiegroep Haarlem, een kwaliteitskring voor logopedisten/stottertherapeuten.

6. Stemkring, een kwaliteitskring voor logopedisten die werken met cliënten met stemproblemen.