Kwaliteit

Wij hebben de vrijwillige kwaliteitstoets Logopedie in oktober 2017 behaald. Wij zijn hier trots op. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die de beroepsgroep en de zorgverzekeraars in 2015 hebben vastgesteld.

Iedere logopedist binnen onze praktijk staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat onze kennis up-to-date wordt gehouden. Ons werk wordt uitgevoerd volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in ons vakgebied. Na- en bijscholingscursussen worden regelmatig gevolgd. Wij participeren in verschillende regionale en landelijke kwaliteitskringen,  intervisie- en werkgroepen.

Binnen de praktijk vindt regelmatig intercollegiaal overleg plaats.

Daarnaast zijn wij lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie).

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet. Dat wil zeggen dat we gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Door middel van intervisiebijeenkomsten en bijscholing houden wij onze kennis op peil.  Nadere informatie kunt u vinden op: www.parkinsonzorgzoeker.nl

 

 

nvlf

 

Wij zijn lid van beroepsvereniging NVLF. Website: www.nvlf.nl

 

nvst

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor stottertherapie.
Website: www.nedverstottertherapie.nl

 

kwaliteitsregister

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

 

De logopedisten nemen deel aan verschillende kwaliteitskringen:

1. Kwaliteitskring Kennemerland, een kwaliteitskring voor logopedisten uit de omgeving van Haarlem e.o.

2. STAQ, een kwaliteitskring voor logopedisten die werken met cliënten met verworven neurologische stoornissen.

3. Kwaliteitskring Lotus, Haarlem