OMFT

Uw tandarts heeft afwijkend mondgedrag geconstateerd of er zijn factoren aanwezig die afwijkend mondgedrag in stand houden. Wanneer er niet of te laat wordt ingegrepen bij afwijkend mondgedrag kan dit leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. In samenwerking met de logopedist kan een verstoord evenwicht in de mond worden hersteld.

Voorbeelden van afwijkend mondgedrag zijn: duim-, vinger- en/of speenzuigen, open-mond-gedrag, habitueel mond ademen, afwijkende tongligging in rust, foutieve lipgewoonten, afwijkend kauwen en nagelbijten.
Deze vormen van afwijkend mondgedrag kunnen leiden tot afwijkend slikken.

Afwijkend slikken
Er wordt gesproken van afwijkend slikken wanneer de tong tijdens het slikken tussen of tegen de tanden aankomt. Per dag slik je ongeveer 2000 keer. Wanneer de tong elke keer tijdens het slikken kracht uitoefent op de tanden en/of kiezen, zal dit van invloed zijn op de stand van de tanden en kiezen.

Binnen de praktijk zijn wij gespecialiseerd in oro-myofunctionele therapie (OMFT). Deze therapie is er op gericht het evenwicht in je mond weer te herstellen en het aanleren van een ander slikpatroon. Hiermee wordt de oorzaak van het probleem aangepakt. Daarnaast wordt je begeleid in het afleren van afwijkende mondgewoonten, zodat het probleem niet terugkeert als de therapie is afgerond.