Privacyreglement Logopedisch Centrum Haarlem

Sinds 25 mei 2018 is er in de gehele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt strengere eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met persoonsgegevens.

Via deze pagina informeren wij u over ons privacyreglement. Door middel van de nieuwe privacywetgeving heeft u als burger meer rechten als het gaat om het ontvangen van informatie over de door ons geregistreerde gegevens, hoe lang wij deze moeten bewaren en aan welke derden wij deze gegevens mogen verstrekken. U krijgt middels onze behandelovereenkomst en toestemmingsverklaring de mogelijkheid om uw gegevens te laten wijzigen, te verwijderen of inzage door derden te weigeren. Wij zijn een open en transparante logopediepraktijk en zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Middels het Privacy Reglement willen wij u voorlichten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.