Samenwerking

Dyslexie: Dyslexiecollectief

Het Dyslexie Collectief (DC) is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio’s in Nederland en heeft contracten met de gemeenten Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer, IJsselland en Midden-Nederland.

Wanneer er bij kinderen na onderzoek ernstige enkelvoudige dyslexie wordt geconstateerd kunnen deze kinderen bij ons in de praktijk worden behandeld.

Spraak-taalontwikkeling

Op het gebied van spraak-taalontwikkeling bij kinderen werken wij samen met verschillende organisaties, zoals:

  • bassischolen in de regio Haarlem en omstreken
  • VU Medisch Centrum, Amsterdam
  • Audiologisch Centrum, Alkmaar
  • Integrale vroeghulp, Midden-Zuid-Kennemerland

opstapOpstapprogramma: DOCK Haarlem

De spraak en taal van uw kind wordt onder andere gestimuleerd door spel, boeken en materialen.
Kleine kinderen leren door te spelen. Met de spel- en leerprogramma’s Instapje, Opstapje en Opstap stimuleert u niet alleen de spelontwikkeling, maar ook de spraak-taalontwikkeling.
U krijgt spelletjes en prentenboekjes, werkbladen met uitleg en begeleiding. Zo leert uw kind spelenderwijs van u.
Klik hier voor meer informatie over de leerprogramma’s van Opstap.

Voorleesexpress:voorleesexpres
Haarlem

“De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar.”
Elk seizoen komen er een paar plekken vrij voor de Voorleesexpress in Haarlem opgave loopt o.a. via de logopediepraktijk.
Voor meer informatie kunt u ons mailen info@haarlemlogopedie.nl of klik hier voor meer  informatie over de Voorleesexpress.

Neurologie

Op het gebied van neurologie werken wij onder andere samen met :

staqDe STAQ is een samenwerkingsverband van logopedisten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met verworven neurologische stoornissen en fungeert tevens als kwaliteitskring voor de logopedisten van de aangesloten instellingen. De STAQ is in 2009 voortgekomen uit Stichting Afasieteam Kennemerland (STAK). Webiste: www.staqkring.nl

parkisonnetDe praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet Haarlem. ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.
Website: www.parkinsonnet.nl

Regionale Samenwerking

Onze praktijk is aangesloten bij BLOK-mz.  De organisatie bestaat uit een 20-tal praktijken uit de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. BLOK-mz is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor de eerste en de tweede lijn, gemeentes, scholen, zorginstellingen en verzekeraars. Nadere informatie is te vinden op: www.blok-mz.nl