Verworven neurologische spraak-, taal- en/of slikstoornissen

Binnen onze praktijk houden meerder collega’s zich met name bezig met de verworven neurologische spraak-, taal- en/of slikstoornissen.

Mary de Boer is aangesloten bij het ParkinsonNet en de STAQ.

 

Doelstelling/Werkwijze

De logopedisten onderzoeken, behandelen, adviseren en begeleiden volwassen patiënten die als gevolg van een (verworven) neurologische aandoening een spraak-, taal- slik- of communicatiestoornis hebben. Enkele voorbeelden van de meest voorkomende stoornissen zijn: afasie, dysartrie en dysfagie.

De neuroloog, verpleeghuisarts of huisarts verwijst de cliënt naar onze praktijk.
Vervolgens vindt het logopedisch onderzoek plaats en stelt de logopedist de aard van de logopedische stoornis vast. In overleg met de cliënt worden de behandeldoelen bepaald. Aan de hand hiervan wordt de behandelmethode vastgesteld. Zowel bij de inventarisatie als bij de logopedische begeleiding speelt multi-disciplinair overleg een belangrijke rol, zodat uitgegaan kan worden van de totaalsituatie van de cliënt. Er wordt, indien nodig, samengewerkt met een fysiotherapeut, ergotherapeut, CVA-verpleegkundige en/of diëtiste.
De logopedische behandeling bestaat veelal uit directe therapie, Soms wordt volstaan met het geven van adviezen, voorlichting en/of begeleiden van de cliënt en zijn/haar omgeving.