Vergoeding logopedie

Logopedie zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Als u verzekerd bent bij een maatschappij met wie wij een contract hebben, dan krijgt u 100% vergoedt.

Sinds 1 januari 2013 vergoedt een aantal zorgverzekeraars niet meer het tarief dat is geadviseerd door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Dit is een bezuiniging die de klant niet merkt, maar de logopedist wel.

Voor 2022 hebben wij een overeenkomst gesloten met alle ziektekostenverzekeraars.

Houd u wel rekening met het wettelijk verplicht eigen risico dat van toepassing is voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,00.

Bij een eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

  • Verwijzing van huisarts, tandarts of specialist
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verzekeringspasje

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt €25,00.

Tarieven Logopedie 2022

Prijslijst logopedie
Wij hebben met alle zorgverzekeringen een overeenkomst afgesloten. In alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.
 

Onderstaande prijzen gelden:

·  Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling     buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.

·  Onderstaande prijzen gelden voor 2022

·  Logopedie is vrijgesteld van BTW.

 

Screening € 20,82
Anamnese en onderzoek na screening € 83,26
Screening, anamnese en onderzoek € 104,07
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 83,26
Eenmalig onderzoek € 83,26
Individuele zitting reguliere logopedie € 41,63
Individuele zitting stotteren € 83,26
Individuele zitting afasie € 83,26
Telefonische zitting € 20,82
Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 38,29
Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van drie personen € 26,64
Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vier personen € 23,73
Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen € 17,90
Behandeling Hanen-ouderprogramma € 2348,59
Toeslag voor behandeling aan huis € 23,61
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 41,63
Overleg met derden (per half uur) € 41,63
Verslaglegging aan derden (per half uur) € 41,63
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) € 25,00