Wanneer logopedie

Er wordt een grote diversiteit aan patiënten behandeld. Specifieke aandachtsgebieden zijn stotteren en verworven neurologische spraak- en taalstoornissen. Daarnaast helpen wij kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van:

Adem en stem

 • mondademen, onvoldoende adembeheersing
 • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
 • heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen

Mond

 • slikstoornissen
 • afwijkend mondgedrag
 • kauwproblemen

Spraak

 • onduidelijk spreken
 • het niet of niet goed uitspreken van klanken
 • nasaliteit
 • stotteren

Taal

 • vertraagde taalontwikkeling
 • onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
 • stoornissen van de auditieve vaardigheden
 • taalverlies bijvoorbeeld na een hersenbloeding

Horen

 • verminderde klankwaarneming
 • spraakafzien