Stotteren

Binnen de praktijk is Mary de Boer gespecialiseerd tot stottertherapeut.

Doelgroepen :

  • Kinderen: 2 – 6 jaar
  • Kinderen: 6-12 jaar
  • Jongeren 12-18 jaar
  • Volwassenen
  • Ouders van stotterende kinderen

Doelstelling

Het begeleiden van cliënten en/of ouders/verzorgers waarbij voor elke hulpvraag een passend antwoord en/of passende therapie wordt gezocht. Hierbij worden de vele aspecten nagegaan die het spreken kunnen beïnvloeden.

Afhankelijk van de wensen van de hulpvrager en de resultaten van het logopedisch onderzoek kan de therapie als einddoel hebben:

  • de cliënt spreekt spontaan vloeiend;
  • de client spreekt gecontroleerd vloeiend;
  • de cliënt stottert ontspannen waardoor in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder van het stotteren wordt ervaren.

Werkwijze

Bij kinderen

Individuele behandeling, begeleiding van ouders, begeleiding van leerkrachten, begeleiding van het gezin. In een eerste gesprek worden uw vragen en problemen rondom het stotteren geïnventariseerd. Vervolgens vindt een uitgebreid onderzoek plaats. Op basis van de tot dan verkregen informatie maken we in overleg met u een passend therapieplan.

Bij kinderen wordt zowel direct als indirect gewerkt aan de vloeiendheid van het spreken. Bij beide werkwijzen wordt medewerking van ouders/omgeving verwacht. Indirecte begeleiding is gebaseerd op sociaal-cognitieve gedragstherapie en het verwachtingen/mogelijkheden model. Indien direct aan het spreken wordt gewerkt, wordt gewerkt volgens het Lidcomb-programma.

Indien nodig worden oraal motorische coördinatie en bijkomende spraak -/ taalproblemen behandeld.

Bij volwassenen en adolescenten

Er wordt gewerkt aan spreektechnieken, communicatief gedrag, emoties en gedachten. De gekozen werkwijzen zijn gebaseerd op modificatietechnieken of op fluency-shaping technieken.

Wetenschappelijk onderzoek naar stottertherapie bij jonge kinderen tussen 3 en 6,3 jaar,  ( RESTART)

Mary de Boer heeft van augustus 2007 t/m oktober 2009 meegedaan  aan een grootschalig landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het effect van twee behandel-methodes voor jonge stotterende kinderen tussen 3 en 6,3 jaar, nl. de Demands and Capacities werkwijze en de Lidcomb methode. In de literatuur wordt dit onderzoek RESTART genoemd.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het ErasmusMC in Rotterdam in samenwerking met ongeveer 20 logopedisten en stottertherapeuten uit heel Nederland. In de periode augustus 2007 – oktober 2009 hebben de stottertherapeuten en logopedisten de kinderen volgens een van beide methodes behandeld. Er zijn met beide methodes goede resultaten behaald, maar een vergelijkend onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd. Het is daarom niet bekend of een van beide methoden misschien toch betere resultaten geeft. Door middel van onderzoek willen wij deze kennis verwerven.

Er is  interesse van wetenschappers uit de hele wereld. Wij verwachten dat de resultaten van dit onderzoek ons indicaties gaat geven over welke therapie voor welk kind het meest geschikt is.

In centra verspreid over heel Nederland: van de kop van Noord-Holland  tot Zuid-Limburg hebben kinderen meegedaan.

Wij zullen u melden wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Op dit moment wordt druk gewerkt aan het verwerken van de resultaten.

Het klinisch werkmodel stotteren

In 2011 heeft de kwaliteitskring Stottertherapeuten Noord-Holland Het Klinisch Werkmodel Stotteren ( A. Bertens 1993) en de toelichting op dit werkmodel (VSN 2009) aangepast door het model en het verhaal naast de huidige kennis over stotteren te leggen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een kinderwerkmodel, een puberwerkmodel, een werkmodel voor volwassenen, een werkmodel voor ouders en twee toelichtingen: een voor volwassenen en een voor kinderen. Het klinisch werkmodel geeft weer hoe bij een zwakke aanleg voor timing van spraak- en taalprocessen stotteren getriggerd kan worden. Door de voorbeelden die in het model genoemd worden herkent de client het stottergedrag makkelijker. Dit geeft herkenning.

Mary de Boer is lid van de kwaliteitskring Stotteren Noord-Holland. Op zaterdag 29 september 2012 is tijdens de regionale Kwaliteitskringbegeleidersdag in Nieuwegein de winnaar van de verkiezing van het logopedisch kringproduct regio Midden-Nederland bekend gemaakt. Het winnende product is het klinisch werkmodel stotteren, gemaakt door bovengenoemde kring. De prijs aan de kring uitgekeerd door de Stiching Innovatie Logopedie.