Doelstelling

Het begeleiden van cliënten en/of ouders/verzorgers waarbij voor elke hulpvraag een passend antwoord en/of passende therapie wordt gezocht. Hierbij worden de vele aspecten nagegaan die het spreken kunnen beïnvloeden.

Afhankelijk van de wensen van de hulpvrager en de resultaten van het logopedisch onderzoek kan de therapie als einddoel hebben:

  • de cliënt spreekt spontaan vloeiend;
  • de client spreekt gecontroleerd vloeiend;
  • de cliënt stottert ontspannen waardoor in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder van het stotteren wordt ervaren.