Werkwijze

Bij kinderen

Individuele behandeling, begeleiding van ouders, begeleiding van leerkrachten, begeleiding van  het gezin.  In een eerste gesprek worden uw vragen en problemen rondom het stotteren geïnventariseerd. Vervolgens vindt een uitgebreid onderzoek plaats. Op basis van de tot dan toe  verkregen informatie maken we in overleg met u een passend therapieplan.
Bij kinderen wordt zowel direct als indirect gewerkt aan de vloeiendheid van het spreken. Bij beide werkwijzen wordt medewerking van ouders/omgeving verwacht. Indirecte begeleiding is gebaseerd op sociaal-cognitieve gedragstherapie en het verwachtingen/mogelijkheden model. Indien direct aan het spreken wordt gewerkt, wordt gewerkt volgens het Lidcomb-programma.

Indien nodig worden oraal motorische coördinatie en bijkomende spraak -/ taalproblemen behandeld.

Bij volwassenen en adolescenten

Er wordt gewerkt aan spreektechnieken, communicatief gedrag, emoties en gedachten. De gekozen werkwijzen zijn gebaseerd op modificatietechnieken of op fluency-shaping technieken.