Wie zijn wij   

Mary de Boer

Mijn naam is Mary.  In 1987 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie-Akoepedie in Amsterdam. In 1991 ben ik het Logopedisch Centrum Haarlem gestart.

Logopedie is een heel afwisselend vak. Ik zie logopedie als een vak dat zich vooral met communicatie bezighoudt in al zijn vormen. Het is fijn als mensen weer makkelijker contact kunnen maken met anderen doordat je als logopediste daar een bijdrage in kunt leveren.

Mijn specialisaties zijn stotteren, verworven neurologische stoornissen en niet- of nauwelijks sprekende kinderen. Ik ben ingeschreven in het NVLF-kwaliteitsregister Afasie en het NVLF-kwaliteitsregister Hanen en in Canada bij het Hanen-centre. Tevens ben ik aangesloten bij het ParkinsonNet.

Werkdagen
Maandag: Zuiderpolderschool
Woensdag-ochtend: Spaarndamseweg
Dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk

Claudia Philippo 

Mijn naam is Claudia. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Rotterdam.

Voordat ik aan de opleiding Logopedie begon, heb ik Rechtsgeleerdheid gestudeerd. Toen kwam ik erachter dat ik zocht naar het praktische en het persoonlijke contact met mensen. Dat heb ik gevonden als logopedist. Het geeft mij veel voldoening om mensen te helpen. Samen met de cliënt kijk ik wat er nodig is en wat ik als logopedist daarin kan betekenen. Het mooie vind ik: elk mens is uniek en geen twee problemen zijn hetzelfde. Juist die diversiteit van de klachten, maakt mijn vak erg mooi.

Ik behandel kinderen met taal- en spraakstoornissen en ben gespecialiseerd in jonge kinderen met fonologische articulatieproblemen. In de toekomst hoop ik de cursus SI te gaan doen.

Werkdagen
Maandag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Woensdag: Spaarndamseweg

 

Michelle Blokker

 

Mijn naam is Michelle. In 2011 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie in Utrecht.

Mijn passie voor het vak is ontstaan uit het helpen van kinderen. Kinderen zijn nog erg onbevangen en kunnen op een spelende manier veel leren. Op deze manier iets bijdrage aan de ontwikkeling vind ik erg dankbaar.

Mijn specialisaties zijn dyslexie, stemtherapie bij kinderen, Hanen therapie, taal- en spraakstoornissen. Ook heb ik cursussen gevolgd voor het behandelen van fonologische stoornissen, denkgespreksmethodiek en Floortime.

Werkdagen
Donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Donderdagochtend: is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar op de Bernardusschool in opdracht van het Pedagogencollectief
Vrijdag: Spaarndamseweg

 

Ellen Joosten

Mijn naam is Ellen. Ik ben in 1979 afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie –Akoepedie in Amsterdam.  

Ik heb in verschillende settings gewerkt: in het speciaal onderwijs, een verpleeghuis, een academisch ziekenhuis, als docent spreken, en in mijn eigen praktijk. 

Ook na 40 jaar vind ik het vak logopedie nog boeiend; geen mens is hetzelfde, en met iedereen heb je een ‘eigen’ relatie. En er blijven steeds weer nieuwe uitdagingen die om een oplossing vragen. 

Mijn specialisaties zijn stemtherapie, dyslexie en logopedische behandelingen met een psycho-sociaal aspect. 

Werkdagen
Donderdagochtend: is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar op de Bernardusschool in opdracht van het Pedagogencollectief.*
Woensdagmiddag en vrijdagochtend: Spaarndamseweg*
Donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk*
* Ellen is van 20-01-2024 t/m 26-03-2024 afwezig.

 

Marit van der Horst

Mijn naam is Marit. In 2016 ben ik als allround logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht.  

Als allround logopedist kom je in aanraking met alle doelgroepen die onder logopedie vallen. Zo heb ik in de eerste jaren binnen de praktijk voornamelijk gewerkt met kinderen met taalspraakstoornissen, gehoorproblemen (ondersteund met gebaren) en afwijkende mondgewoonten. Persoonlijke ervaring met theater en zingen motiveert mij om (groeps)behandelingen uit te voeren waarin aspecten als enthousiasme, assertiviteit en creativiteit naar voren komen. 

Voordat ik de opleiding begon lag mijn interesse al veel bij de spreek- en zangstem. Vanaf 2020 ben ik mij weer meer gaan focussen op stemgespecialiseerde cursussen, waardoor ik nu met heel veel plezier met jong en oud mag samenwerken aan dat unieke instrument! Geen mens en geen stem is hetzelfde, waardoor de behandeling altijd een uitdaging blijft om volledig aan te sluiten aan de wens en het persoonlijke geluid van de cliënt. Om daar te komen wordt er samen hard gewerkt, veel gelachen, hier en daar een traan gelaten, en bovenal veel geleerd! 

Mijn specialisaties zijn stem, taalspraakontwikkeling en OMFT. Ik heb onder andere cursussen gevolgd voor: Manuele Larynxmanipulatie, Genderdysforie, OMFT, minor NGT, Kinesiotaping en moving cupping technique.  

Werkdagen
Maandag: Spaarndamseweg
Woensdag en donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk

 

 

Annelies de Bruin

Annelies komt vanaf 4 maart 2024 ons team versterken. Verdere informatie volgt nog.

Werkdagen
Maandag en woensdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Donderdag: Spaarndamseweg

Annika Meijer

Mijn naam is Annika en ik loop momenteel met veel plezier stage bij logopedisten Mary en Michelle. Mijn achtergrond ligt in de pedagogiek (SPH) en onderwijskunde. Gedurende meer dan acht jaar heb ik als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Daarna heb ik nog eens ruim tien jaar ervaring opgedaan als remedial teacher in mijn eigen praktijk, dit laatste doe ik nog steeds. 

Mijn professionele reis heeft me altijd geleid naar nieuwe uitdagingen en verdieping in mijn vakgebied. Daarom ben ik in 2020 gestart met de deeltijdopleiding logopedie. Deze stap heeft mijn interesse gewekt voor de taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Het werken met kinderen heeft altijd centraal gestaan in mijn leven en ik wil mij specialiseren in taal- en spraakstoornissen, evenals dyslexie. 

Mijn enthousiasme voor het vak logopedie is gegroeid tijdens de opleiding. Het is een breed vakgebied waarin je nooit uitgeleerd raakt en wat elke dag nieuwe uitdagingen en ontdekkingen met zich meebrengt.  

Ik hoop mijn opleiding na de zomer van 2024 afgerond te hebben en ik kijk er enorm naar uit om als logopedist mijn bijdrage te leveren aan de zorg en ondersteuning van cliënten. 

Werk-/stagedagen
Maandag: OBS Camelot
Donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk