Wie zijn wij   

Mary de Boer

Mijn naam is Mary.  In 1987 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie-Akoepedie in Amsterdam. In 1991 ben ik het Logopedisch Centrum Haarlem gestart.

Logopedie is een heel afwisselend vak. Ik zie logopedie als een vak dat zich vooral met communicatie bezighoudt in al zijn vormen. Het is fijn als mensen weer makkelijker contact kunnen maken met anderen doordat je als logopediste daar een bijdrage in kunt leveren.

Mijn specialisaties zijn stotteren, verworven neurologische stoornissen en niet- of nauwelijks sprekende kinderen. Ik ben ingeschreven in het NVLF-kwaliteitsregister Afasie en het NVLF-kwaliteitsregister Hanen en in Canada bij het Hanen-centre. Tevens ben ik aangesloten bij het ParkinsonNet.

Werkdagen
Woensdag-ochtend: Spaarndamseweg
Dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk

Claudia Philippo 


Mijn naam is Claudia. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Rotterdam.

 

Voordat ik aan de opleiding Logopedie begon, heb ik Rechtsgeleerdheid gestudeerd. Toen kwam ik erachter dat ik zocht naar het praktische en het persoonlijke contact met mensen. Dat heb ik gevonden als logopedist. Het geeft mij veel voldoening om mensen te helpen. Samen met de cliënt kijk ik wat er nodig is en wat ik als logopedist daarin kan betekenen. Het mooie vind ik: elk mens is uniek en geen twee problemen zijn hetzelfde. Juist die diversiteit van de klachten, maakt mijn vak erg mooi.

Ik ben gespecialiseerd in jonge kinderen met fonologische articulatieproblemen en volwassenen met niet aangeboden hersenletsel (NAH) met communicatieproblemen (afasie en dysartrie). Ik ben ingeschreven bij het afasieregister. Ik heb de cursus PROMPT afgerond, waardoor ik deze specialisatie kan bieden als vorm van logopedische behandeling. In de toekomst hoop ik de cursus SI te gaan doen.

Werkdagen
Maandag, donderdagmiddag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Woensdag: Spaarndamseweg

Yara de Jonge

Mijn naam is Yara de Jonge. In 2013 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Groningen.

Mijn passie voor het vak is ontstaan uit het helpen van mensen in het dagelijkse leven. Communicatie en eten en drinken zijn voor mij essentiële onderdelen in het dagelijks leven. Als mensen daar problemen mee ondervinden wil ik hen graag helpen zodat communiceren en eten en drinken weer goed gaat en zij weer deel kunnen nemen aan gesprekken en weer kunnen genieten van eten en drinken.

Mijn specialisaties zijn Hanen therapie en OMFT. Daarnaast zal ik  na scholing in juni deel uit maken van het Parkinsonnet  en zal ik  mij verder verdiepen in OMFT. In de toekomst wil ik mij graag nog verdiepen in larynxmanipulatie. Ik neem deel aan het ParkinsonNet

Werkdagen
Maandag en woensdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Dinsdag-ochtend is zij werkzaam en gedetacheerd op het Reinaldahuis van Zorggroep Reinalda.
Dinsdagmiddag en donderdag: Spaarndamseweg

Michelle Blokker

Mijn naam is Michelle. In 2011 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie in Utrecht.

Mijn passie voor het vak is ontstaan uit het helpen van kinderen. Kinderen zijn nog erg onbevangen en kunnen op een spelende manier veel leren. Op deze manier iets bijdrage aan de ontwikkeling vind ik erg dankbaar.

Mijn specialisatie is dyslexie. Ook heb ik cursussen gevolgd voor het behandelen van fonologische stoornissen, denkgespreksmethodiek en Floortime.
In de toekomst zou ik mijzelf graag specialiseren als pre-verbaal logopedist

Werkdagen
Donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Donderdagochtend: is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar op de Bernardusschool in opdracht van het Pedagogencollectief
Vrijdag: Spaarndamseweg

Lisa Derkx

Mijn naam is Lisa. In 2016 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Utrecht.

Vroeger heb ik als kind zelf logopedie gehad. Ik vond dit altijd ontzettend leuk om naar toe te gaan. Hieruit is ook mijn passie voor het vak ontstaan. Door middel van spelletjes spelen en oefeningen doen kinderen helpen van hun klacht af te komen. Ik heb altijd in de zorg willen werken en de combinatie van kinderen en taal vind ik erg leuk. Logopedie is voor mij dan ook het ideale vak.

Mijn specialisaties zijn meertaligheid, taalspraakproblemen en OMFT.

Werkdagen
Maandag, woensdagmiddag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Dinsdag: Basisschool de Meer
Maandagmiddag: 1x in de maand het prematuren spreekuur in het Spaarne Gasthuis

Ellen Joosten

Mijn naam is Ellen. Ik ben in 1979 afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie –Akoepedie in Amsterdam.  

Ik heb in verschillende settings gewerkt: in het speciaal onderwijs, een verpleeghuis, een academisch ziekenhuis, als docent spreken, en in mijn eigen praktijk. 

Ook na 40 jaar vind ik het vak logopedie nog boeiend; geen mens is hetzelfde, en met iedereen heb je een ‘eigen’ relatie. En er blijven steeds weer nieuwe uitdagingen die om een oplossing vragen. 

Mijn specialisaties zijn stemtherapie, dyslexie en logopedische behandelingen met een psycho-sociaal aspect. 

Werkdagen
Donderdagochtend: is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar op de Bernardusschool in opdracht van het Pedagogencollectief.
Woensdagmiddag: Spaarndamseweg
Donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk

Kiki Berghorst

Mijn naam is Kiki Berghorst. Al van jongs af aan heb ik te maken met logopedie en stottertherapie, omdat ik periodes heb gestotterd. Mijn eerste woordjes waren stotterend, waardoor ik bij de logopedist-stottertherapeut terechtkwam. Als klein meisje zei ik al dat ik later ook stottertherapeut wilde worden. Deze droom ben ik achternagegaan. Ik ben logopedie gaan studeren aan de Hogeschool Utrecht en in 2020 ben ik afgestudeerd. Ik denk dat ik als geen ander begrijp hoe het is om mij niet altijd goed te kunnen uiten en mij heel goed in de cliënten kan inleven. Tijdens mijn studie en stages kwam mijn liefde voor het werken met kinderen al snel naar voren. Ik vind het leuke aan werken met kinderen dat ze zo ongeremd en puur zijn en dat ik tijdens het contact de volwassene ben maar soms ook weer een beetje in de rol van een kind mag kruipen. Ik denk dat het belangrijk is om voor een kind een voorbeeld te zijn maar ook een beetje hun maatje. Dat je laat zien dat je ze probeert te begrijpen en met ze meedenkt. Ik vind het fijn om kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin zij zich talig optimaal kunnen ontwikkelen.

Werkdagen

Maandag: Zuiderpolderschool
Woensdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Donderdag: Spaarndamseweg
Vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk