Wie zijn wij   

Mary de Boer

Mijn naam is Mary.  In 1987 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie-Akoepedie in Amsterdam. In 1991 ben ik het Logopedisch Centrum Haarlem gestart.

Logopedie is een heel afwisselend vak. Ik zie logopedie als een vak dat zich vooral met communicatie bezighoudt in al zijn vormen. Het is fijn als mensen weer makkelijker contact kunnen maken met anderen doordat je als logopediste daar een bijdrage in kunt leveren.

Mijn specialisaties zijn stotteren, verworven neurologische stoornissen en niet- of nauwelijks sprekende kinderen. Ik ben ingeschreven in het NVLF-kwaliteitsregister Afasie en het NVLF-kwaliteitsregister Hanen en in Canada bij het Hanen-centre. Tevens ben ik aangesloten bij het ParkinsonNet.

Werkdagen
Maandag: Zuiderpolderschool
Woensdag-ochtend: Spaarndamseweg
Dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk

Claudia Philippo 

Mijn naam is Claudia. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Rotterdam.

Voordat ik aan de opleiding Logopedie begon, heb ik Rechtsgeleerdheid gestudeerd. Toen kwam ik erachter dat ik zocht naar het praktische en het persoonlijke contact met mensen. Dat heb ik gevonden als logopedist. Het geeft mij veel voldoening om mensen te helpen. Samen met de cliënt kijk ik wat er nodig is en wat ik als logopedist daarin kan betekenen. Het mooie vind ik: elk mens is uniek en geen twee problemen zijn hetzelfde. Juist die diversiteit van de klachten, maakt mijn vak erg mooi.

Ik ben gespecialiseerd in jonge kinderen met fonologische articulatieproblemen en volwassenen met niet aangeboden hersenletsel (NAH) met communicatieproblemen (afasie en dysartrie). In de toekomst hoop ik de cursus SI te gaan doen.

Werkdagen
Maandag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Woensdag: Spaarndamseweg

 

Yara de Jonge

Mijn naam is Yara. In 2013 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Groningen.

Mijn passie voor het vak is ontstaan uit het helpen van mensen in het dagelijkse leven. Communicatie en eten en drinken zijn voor mij essentiële onderdelen in het dagelijks leven. Als mensen daar problemen mee ondervinden wil ik hen graag helpen zodat communiceren en eten en drinken weer goed gaat en zij weer deel kunnen nemen aan gesprekken en weer kunnen genieten van eten en drinken.

Mijn specialisaties zijn Hanen therapie en OMFT. Daarnaast zal ik  na scholing in juni deel uit maken van het Parkinsonnet  en zal ik  mij verder verdiepen in OMFT. In de toekomst wil ik mij graag nog verdiepen in larynxmanipulatie. Ik neem deel aan het ParkinsonNet

Werkdagen
Maandag en woensdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Dinsdag-ochtend is zij werkzaam en gedetacheerd op het Reinaldahuis van Zorggroep Reinalda.
Dinsdagmiddag en donderdag: Spaarndamseweg

 

Michelle Blokker

Mijn naam is Michelle. In 2011 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie in Utrecht.

Mijn passie voor het vak is ontstaan uit het helpen van kinderen. Kinderen zijn nog erg onbevangen en kunnen op een spelende manier veel leren. Op deze manier iets bijdrage aan de ontwikkeling vind ik erg dankbaar.

Mijn specialisaties zijn dyslexie, stemtherapie bij kinderen, Hanen therapie, taal- en spraakstoornissen. Ook heb ik cursussen gevolgd voor het behandelen van fonologische stoornissen, denkgespreksmethodiek en Floortime.

Werkdagen
Donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Donderdagochtend: is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar op de Bernardusschool in opdracht van het Pedagogencollectief
Vrijdag: Spaarndamseweg

 

Lisa Derkx

Mijn naam is Lisa. In 2016 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Utrecht.

Vroeger heb ik als kind zelf logopedie gehad. Ik vond dit altijd ontzettend leuk om naar toe te gaan. Hieruit is ook mijn passie voor het vak ontstaan. Door middel van spelletjes spelen en oefeningen doen kinderen helpen van hun klacht af te komen. Ik heb altijd in de zorg willen werken en de combinatie van kinderen en taal vind ik erg leuk. Logopedie is voor mij dan ook het ideale vak.

Mijn specialisaties zijn Preverbale logopedie, meertaligheid bij kinderen, taal- en spraakontwikkelingsstoornissen (TOS) en OMFT.

Werkdagen*
Maandag, woensdag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk
Dinsdag: Basisschool de Meer
Donderdagmiddag: Spaarndamseweg
Maandagmiddag: 1x in de maand het prematuren nazorg poli op het consultatiebureau Vilniusstraat

* Lisa is op dit moment met verlof en zal in het najaar 2023 weer terugkeren.

 

Ellen Joosten

Mijn naam is Ellen. Ik ben in 1979 afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie –Akoepedie in Amsterdam.  

Ik heb in verschillende settings gewerkt: in het speciaal onderwijs, een verpleeghuis, een academisch ziekenhuis, als docent spreken, en in mijn eigen praktijk. 

Ook na 40 jaar vind ik het vak logopedie nog boeiend; geen mens is hetzelfde, en met iedereen heb je een ‘eigen’ relatie. En er blijven steeds weer nieuwe uitdagingen die om een oplossing vragen. 

Mijn specialisaties zijn stemtherapie, dyslexie en logopedische behandelingen met een psycho-sociaal aspect. 

Werkdagen
Donderdagochtend: is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar op de Bernardusschool in opdracht van het Pedagogencollectief.
Woensdagmiddag en vrijdagochtend: Spaarndamseweg
Donderdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk

 

Marit van der Horst

Mijn naam is Marit. In 2016 ben ik als allround logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht.  

Als allround logopedist kom je in aanraking met alle doelgroepen die onder logopedie vallen. Zo heb ik in de eerste jaren binnen de praktijk voornamelijk gewerkt met kinderen met taalspraakstoornissen, gehoorproblemen (ondersteund met gebaren) en afwijkende mondgewoonten. Persoonlijke ervaring met theater en zingen motiveert mij om (groeps)behandelingen uit te voeren waarin aspecten als enthousiasme, assertiviteit en creativiteit naar voren komen. 

Voordat ik de opleiding begon lag mijn interesse al veel bij de spreek- en zangstem. Vanaf 2020 ben ik mij weer meer gaan focussen op stemgespecialiseerde cursussen, waardoor ik nu met heel veel plezier met jong en oud mag samenwerken aan dat unieke instrument! Geen mens en geen stem is hetzelfde, waardoor de behandeling altijd een uitdaging blijft om volledig aan te sluiten aan de wens en het persoonlijke geluid van de cliënt. Om daar te komen wordt er samen hard gewerkt, veel gelachen, hier en daar een traan gelaten, en bovenal veel geleerd! 

Mijn specialisaties zijn stem, taalspraakontwikkeling en OMFT. Ik heb onder andere cursussen gevolgd voor: Manuele Larynxmanipulatie, Genderdysforie, OMFT, minor NGT, Kinesiotaping en moving cupping technique.  

Werkdagen
Maandag: Spaarndamseweg
Donderdag en vrijdag: Gezondheidscentrum Schalkwijk

Iris Menke

Mijn naam is Iris. Na een studie klassieke zang ben ik aan de Hogeschool van Utrecht logopedie gaan studeren om me te verdiepen in de stem. Ik merkte dat mijn interesse in logopedie veel breder was. Neurologische stoornissen bij volwassenen en eet- en drinkproblemen vond ik heel boeiend.

Na het behalen van mijn diploma in 2002 heb ik in verschillende ziekenhuizen in en om Amsterdam gewerkt. Dat doe ik naast mijn werk voor deze praktijk nu nog met veel plezier in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. 

Ik vind het een mooie uitdaging om cliënt en ouders inzicht te geven in de problemen die ze ervaren, en om samen te kijken naar wat er wél mogelijk is. Het geeft mij veel energie als cliënt en ouders zo (weer) grip en vertrouwen krijgen om zelfstandig verder te kunnen.

Mijn specialisaties zijn slikstoornissen, eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, mimetherapie, dysartrie en afasie.

Werkdagen
Dinsdag: Spaarndamseweg